Prihláška do kurzu

Autoškola CooL sa nachádza na výhodnom mieste na Štefánikovej ulici v Bratislave v tesnej blízkosti Hlavnej stanice. Naše kurzy sú vhodné aj pre tých, ktorí dochádzajú pravidelne do Bratislavy. Preto vám ponúkame možnosť jednoduchého prihlásenia na vodičský kurz, na kondičné jazdy prípadne na kurz prvej pomoci, ktorý je povinnou súčasťou vodičského kurzu. Zaväznú prihlášku je nutné podať písomne na vyplnenom tlačive, ktoré má 2 strany. Z administratívnych dôvodov je nutné ho odovzdať vytlačené na jednom liste, teda obojstranne. Akékoľvek podrobnosti vám radi upresníme telefonicky na čísle 0948 311 321, prípadne e-mailom na adrese info@autoskola-cool.sk.

Výcvikový kurz môžete absolvovať už ako 16-ročný, záverečná skúška však môže byť vykonaná až po dovŕšení 17. roku života.