Vodičský preukaz už v 17 rokoch? Na Slovensku realita…

Získať vodičský preukaz je v posledných rokoch oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Prispelo k tomu aj zníženie vekovej hranice pre získanie vodičského oprávnenia, ktorá je stanovená už od 17 rokov. Výcvikový kurz môžete absolvovať dokonca už ako 16-ročný, ale záverečnú skúšku môžete absolvovať až po dovŕšení sedemnásteho roku života. V tomto veku už môžete získať aj vodičské oprávnenie, musí sa však za vás zaručiť spolujazdec, ktorý bude pri každej vašej jazde v aute s vami.

Spolujazdec bude zároveň zodpovedať za váš výkon za volantom, ako aj za dodržiavanie dopravných predpisov. Bude fungovať ako váš “garant”. Musíte ho mať pri sebe, až kým nedovŕšíte osemnásť rokov. Až po vašich 18. narodeninách môžete šoférovať úplne bez asistencie.

Spolujazdec vedľa vás musí mať svoj vlastný vodičský preukaz minimálne desať rokov a musí byť schválený vašimi rodičmi alebo zákonným zástupcom. Zároveň pri každej jazde s vami je povinný dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča.

Pre rodičov takto vznikla šanca spoznať a posúdiť jazdu svojho 17-ročného dieťaťa a mať možnosť ho správnym smerom usmerniť pri chybách, ktorých sa ako nový vodič prípadne dopúšťa. Zodpovedný rodič potom môže bez obáv pustiť svoje dieťa za volant,” hovorí majiteľ Autoškoly CooL Marián Koiš v rozhovore pre portál Aktuality.sk. Celý rozhovor si môžete prečítať priamo na webe Aktuality.sk.